เครื่องอบฟิล์มหด รุ่น BSD350B ราคา 22,000 บาท

          เป็นเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องชริ้งค์ฟิล์ม เป็นเครื่องที่มีอุโมงค์ความร้อน แล้วให้สินค้าไหลผ่านอุโมงค์ความร้อน เพื่อให้ความร้อน เป็นตัวทำให้ฟิล์มที่ห่อสินค้า หดไปกับตัวสินค้า เช่น กล่องสินค้า เครื่องสำอาง กระป๋องยา กล่องโทรศัพท์ กล่องสินค้าอุปกรณ์ไอที เป็นต้น และเราสามารถนำไปใช้งานกับประเภทอื่นๆ  ตัวอย่างอย่างเช่น ห่อฟิล์มแพ็คขวดน้ำ การแพ็คผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นชุด

 


 

 

Visitors: 1,469,336