เครื่องตัดและห่อฟิล์มอัตโนมัติ รุ่น FQL450LB ราคา 240,000 บาท

เป็นเครื่องตัดฟิล์มแบบ แอลบาร์ L-Bar Sealing and Cutting Machine เป็นเครื่องตัดและห่อฟิล์มอัตโนมัติ POV , POF ใช้กับฟิล์มแบบม้วน นำไปต่อกับเครื่องอบฟิล์มหด เพื่อให้งานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

 

Visitors: 1,469,289