ถุงซีลสูญญากาศ แบบแพ็ค ความหนา 100 ไมครอน ซีล 3 ด้าน

ถุงซีลสูญญากาศ ธรรมดา แบบแพ็ค ความหนา 100 ไมครอน

มีหลากหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือก

ไว้ใช้สำหรับสินค้าหลากหลายประเภท

จัดส่งทั่วประเทศ

 • ถุงสูญญกาศ 3*5 นิ้ว

  ถุงแบบธรรมดา
  ซีล 3 ด้าน
  ขนาด 3 * 5 นิ้ว
  ความหนา 100 ไมครอน
  1 แพ็คมี 100 ใบ
  แพ็คละ 100 บาท
 • ถุงสูญญากาศ 4*6 นิ้ว

  ถุงแบบธรรมดา
  ซีล 3 ด้าน
  ขนาด 4 * 6 นิ้ว
  ความหนา 100 ไมครอน
  1 แพ็คมี 100 ใบ
  แพ็คละ 150 บาท
 • ถุงสูญญากาศ 5*8 นิ้ว

  ถุงแบบธรรมดา
  ซีล 3 ด้าน
  ขนาด 5 * 8 นิ้ว
  ความหนา 100 ไมครอน
  1 แพ็คมี 100 ใบ
  แพ็คละ 200 บาท
 • ถุงสูญญากาศ 6*9 นิ้ว

  ถุงแบบธรรมดา
  ซีล 3 ด้าน
  ขนาด 6 * 9 นิ้ว
  ความหนา 100 ไมครอน
  1 แพ็คมี 100 ใบ
  แพ็คละ 250 บาท
 • ถุงสูญญากาศ 7*11 นิ้ว

  ถุงแบบธรรมดา
  ซีล 3 ด้าน
  ขนาด 7 * 11 นิ้ว
  ความหนา 100 ไมครอน
  1 แพ็คมี 100 ใบ
  แพ็คละ 300 บาท
 • ถุงสูญญากาศ 8*12 นิ้ว

  ถุงแบบธรรมดา
  ซีล 3 ด้าน
  ขนาด 8 * 12 นิ้ว
  ความหนา 100 ไมครอน
  1 แพ็คมี 100 ใบ
  แพ็คละ 350 บาท
 • ถุงสูญญากาศ 9*12 นิ้ว

  ถุงแบบธรรมดา
  ซีล 3 ด้าน
  ขนาด 9 * 12 นิ้ว
  ความหนา 100 ไมครอน
  1 แพ็คมี 100 ใบ
  แพ็คละ 400 บาท
 • ถุงสูญญากาศ 9*14 นิ้ว

  ถุงแบบธรรมดา
  ซีล 3 ด้าน
  ขนาด 9 * 14 นิ้ว
  ความหนา 100 ไมครอน
  1 แพ็คมี 100 ใบ
  แพ็คละ 430 บาท
 • ถุงสูญญากาศ 10*16 นิ้ว

  ถุงแบบธรรมดา
  ซีล 3 ด้าน
  ขนาด 10 * 16 นิ้ว
  ความหนา 100 ไมครอน
  1 แพ็คมี 100 ใบ
  แพ็คละ 650 บาท
 • ถุงสูญญากาศ 12*20 นิ้ว

  ถุงแบบธรรมดา
  ซีล 3 ด้าน
  ขนาด 12 * 20 นิ้ว
  ความหนา 100 ไมครอน
  1 แพ็คมี 100 ใบ
  แพ็คละ 900 บาท
 • ถุงสูญญากาศ 18*20 นิ้ว

  ถุงแบบธรรมดา
  ซีล 3 ด้าน
  ขนาด 18 * 20 นิ้ว
  ความหนา 100 ไมครอน
  1 แพ็คมี 100 ใบ
  แพ็คละ 1,500 บาท
Visitors: 1,469,282