เครื่องตัดฟิล์มหด

  • เครื่องตัดฟิล์มหด-รุ่นFQL380.jpg
   เครื่องตัดฟิล์มหด รุ่น FQL380 -เครื่องตัดฟิล์มหดใช้ตัดฟิล์มให้มีขนาดพอดีกับสินค้า ก่อนจะนำเข้าเครื่องอบฟิล์มหด ต่อไป -ส่วนของการควบคุมการทำงานนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การตัดฟิล์มหดร...
  • FQL450A -เครื่องตัดฟิล์ม-280x280.jpg
   เครื่องตัดฟิล์มหด รุ่น FQL450A -เครื่องตัดฟิล์มหดใช้ตัดฟิล์มให้มีขนาดพอดีกับสินค้า ก่อนจะนำเข้าเครื่องอบฟิล์มหด ต่อไป -ส่วนของการควบคุมการทำงานนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การตัดฟิล์มหด...
  • เครื่องตัดฟิล์มหด-รุ่น FQL450T.jpg
   เครื่องตัดฟิล์มหด รุ่น FQL450T -เครื่องตัดฟิล์มหดใช้ตัดฟิล์มให้มีขนาดพอดีกับสินค้า ก่อนจะนำเข้าเครื่องอบฟิล์มหด ต่อไป -ส่วนของการควบคุมการทำงานนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การตัดฟิล์มหด...
  • FM 5540A.jpg
   เครื่องตัดฟิล์มหด รุ่น FM5540A -เครื่องตัดฟิล์มหดใช้ตัดฟิล์มให้มีขนาดพอดีกับสินค้า ก่อนจะนำเข้าเครื่องอบฟิล์มหด ต่อไป -ส่วนของการควบคุมการทำงานนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การตัดฟิล์มหด...
Visitors: 1,126,053