เครื่องตัดฟิล์มหด

  • FQL380.jpg
   เครื่องตัดฟิล์มหด รุ่น FQL380 -เครื่องตัดฟิล์มหดใช้ตัดฟิล์มให้มีขนาดพอดีกับสินค้า ก่อนจะนำเข้าเครื่องอบฟิล์มหด ต่อไป -ส่วนของการควบคุมการทำงานนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การตัดฟิล์มหดร...
  • FQL450A.jpg
   เครื่องตัดฟิล์มหด รุ่น FQL450A -เครื่องตัดฟิล์มหดใช้ตัดฟิล์มให้มีขนาดพอดีกับสินค้า ก่อนจะนำเข้าเครื่องอบฟิล์มหด ต่อไป -ส่วนของการควบคุมการทำงานนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การตัดฟิล์มหด...
  • FQL450T.jpg
   เครื่องตัดฟิล์มหด รุ่น FQL450T -เครื่องตัดฟิล์มหดใช้ตัดฟิล์มให้มีขนาดพอดีกับสินค้า ก่อนจะนำเข้าเครื่องอบฟิล์มหด ต่อไป -ส่วนของการควบคุมการทำงานนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การตัดฟิล์มหด...
  • new ไฟล์ psd bt-packing.jpg
   เครื่องตัดฟิล์มหด รุ่น FM5540A -เครื่องตัดฟิล์มหดใช้ตัดฟิล์มให้มีขนาดพอดีกับสินค้า ก่อนจะนำเข้าเครื่องอบฟิล์มหด ต่อไป -ส่วนของการควบคุมการทำงานนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การตัดฟิล์มหด...
  • dfm 5540.jpg
   DFM5540 2 in 1 shrink packager เหมาะสำหรับบรรจุกล่องของเล่นอิฐอิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ เครื่องจักรสองเครื่องสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยชั้นฟิล์มพลาสติกซึ่งทำให้บรรจุภัณฑ์สวยงามและแน่นข...
Visitors: 1,160,501