เครื่องปิดฝาฟอยล์ เครื่องซีลฝาฟอยล์

  • เครื่องปิดฝาฟอยล์ เครื่องซีลฝาฟอยล์ DGYF-500A.png
   เครื่องซีลฝาฟอยล์ เครื่องปิดฝาฟอยล์ เครื่องซีลฝาฟอยล์ เครื่องปิดฝาฟอยล์ หรือเครื่องซีลฝาฟอยด์ เครื่องปิดฝาฟอยด์ เป็นเครื่องปิดผนึกฝาแบบเหนี่ยวนำ ซึ่งใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้...
  • เครื่องปิดฝาฟอยล์ เครื่องซีลฝาฟอยล์ DGYF-500C.png
   เครื่องซีลฝาฟอยล์ เครื่องปิดฝาฟอยล์ เครื่องซีลฝาฟอยล์ เครื่องปิดฝาฟอยล์ หรือเครื่องซีลฝาฟอยด์ เครื่องปิดฝาฟอยด์ เป็นเครื่องปิดผนึกฝาแบบเหนี่ยวนำ ซึ่งใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้...
  • เครื่องปิดฝาฟอยด์ รุ่น FL-1500.jpg
   เครื่องปิดฝาฟอยด์แบบสายพาน รุ่น FL-1500 -เครื่องปิดฝาฟอยด์ แบบสายพานต่อเนื่อง ใช้สำหรับปิดฝาฟอยด์ขวด เช่น ขวดนม ขวดยา ขวดอาหารเสริม ฯลฯ -ส่วนของการควบคุมการทำงานนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับ...


Visitors: 1,126,051