BS-A 450 ราคา 20,000 บาท

เครื่องอบฟิล์มหดรุ่น BS-A 450

 เครื่องอบฟิล์มหดรุ่น BS-A 450เป็นเครื่องจักรที่เอาไว้ใช้งานร่วมกับฟิล์มหดชนิดต่างๆ  PE,PVC เป็นต้นซึ่งเครื่องอบฟิล์มหดนั้นจะมีหน้าที่อบฟิล์มด้วยความร้อนทำให้เหนื้อฟิล์มหดเข้ากับสินค้าตามรูปแบบต่างๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้านั้นๆว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไร ซึ่งเครื่องอบฟิล์มหด สามารถรองสินสินค้าที่ได้หลายชนิด อาธิเช่น การแพคโหลขวดน้ำ ขนาด 300,500ml  หรือการแพคกล่องและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

Visitors: 1,094,646