เครื่องอบฟิล์มหด BS-A 450 ราคา 22,000 บาท

เครื่องอบฟิล์มหดรุ่น BS-A 450

เครื่องอบฟิล์มหดรุ่น BS-A 450 เป็นเครื่องจักรที่เอาไว้ใช้งานร่วมกับฟิล์มหดชนิดต่างๆ  POF,PVC เป็นต้นซึ่งเครื่องอบฟิล์มหดนั้นจะมีหน้าที่อบฟิล์มด้วยความร้อนทำให้เหนื้อฟิล์มหดเข้ากับสินค้าตามรูปแบบต่างๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้านั้นๆว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไร ซึ่งเครื่องอบฟิล์มหด สามารถรองสินสินค้าที่ได้หลายชนิด อาธิเช่น   การแพคกล่องและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

Visitors: 1,469,288