เครื่องบรรจุน้ำถ้วยสายพาน 2 หัวปั้ม  ราคา 220,000 บาท

เครื่องบรรจุน้ำแถ้วแบบ อัตโนมัตินั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ปรพเภท คือ ชนิดจานหมุน กับชนิดสายพาน โดยขึ้นอยู่กับกำลังการผลิต พื้นที่ในการติดต้ัง ความต้องการใช้งานเป็นต้น  ข้อแตกต่างของลักษณะกลไกการทำงานคือ ชนิดจานหมุนนั้นอาสัยปั้มลมเป็นตัวขับเคลื่อนหัวปั้ม ส่วนระบบสายพานนั้นจะไม่มีปั้มลม 

Technical Data:
Model                    BG32AW / BG60AW
Power Source       220V 2.5KW
Capacity               32cups/min / 60cups/min
Temperature        0-300℃
Seal material       PE PP PE/PET
Dimension           2150*700*1550mm,2360*820*1550mm
Weight                400Kgs,500Kgs

Visitors: 1,069,407