เครื่องอบฉลาก-ลาเบ้ล-อบคอขวด


  • เครื่องอบฉลาก-ลาเบ้ล-อบคอขวด.jpg
    เครื่องอบฉลาก ลาเบ้ล BSS 1538D เป็นเครื่องฟิล์มหดที่ มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, ยา, เครื่องสำอาง, ส่วนภาชนะพร้อมด้วยฉลาก เช่น ขวดแก้ว, ขวดพ...

  • เครื่องอบฉลาก ลาเบ้ล BSS 1538C.jpg
    เครื่องอบฉลาก ลาเบ้ล BSS 1538Cเครื่องอมฉลากหดส่วนใหญ่จะใช้การหดฉลากของผลิตภัณฑ์ในรูปขวดสามารถสร้างรูปร่างหรือรูปร่างที่มีถังขวดแก้วขวดพลาสติก หรือถ้วยกระดาษ ฉลากทั้งบนกลางที่ด้านล่...
Visitors: 1,065,478